Uusi NVL-verkosto paneutuu ”aikuisopettajien” osaamisen kehittämiseen

NVL on perustanut uuden, monialaisen verkoston, jonka tehtävänä on koota yhteen NVL:n eri verkostojen tieto ja osaaminen sekä luoda niiden välille synergiaa.

 
Kuva: Pexels Kuva: Pexels

Pohjoismaisen ”aikuisopettajan” osaamisen kehittäminen on ollut korkealla NVL:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston prioriteettilistalla useiden vuosien ajan. NVL on toteuttanut kartoituksia, analyyseja ja pilottihankkeita, joiden avulla on kehitetty aikuisten oppimisen parissa tehtävää työtä. 

Melkein kaikki NVL:n teemaverkostot ovat paneutuneet siihen, miten kehitetään aikuisten oppimisen parissa eri aloilla, konteksteissa ja rooleissa työskentelevien henkilöiden osaamista.

Nyt NVL jatkaa tätä työtä perustamalla monialaisen verkoston, jonka tehtävänä on tehdä näkyväksi tämänhetkisiä osaamisen kehittämistarpeita ja luoda orgaaninen malli jatkuvaan, käytännönläheiseen ja joustavaan osaamisen kehittämiseen.

Orgaaninen osaamisen kehittämismalli on tarkoitettu täydentämään olemassa olevaa formaalia koulutustarjontaa. Mallin tarkoituksena on edistää työkäytänteiden parantamista dialogin, kehittämisen ja ajankohtaisia haasteita koskevien tiedon sekä kokemusten vaihdon kautta yhteiskehittämiseen perustuvien oppimisprosessien avulla. Malli perustuu pohjoismaisille arvoille, ja se on tarkoitettu kaikille aloille ja kaikille pohjoismaille. 

Verkoston ensimmäiset tapaamiset järjestettiin syksyllä 2018. 

Verkoston työn pohjana ja inspiraationlähteenä toimivat muun muassa seuraavat aiemmat julkaisut: 

•    Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling, 2017 
•    Evaluation of transformative learning circles, 2017
•    Arbejdsliv i Norden, Nielson, Poul, NMR 2016
•    Den Nordiske voksenlærer, 2011
•    Innovative læreprocesser i praksis, 2009