Uusi ammattikorkeakoululaki astui voimaan vuoden alussa

 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus säilyy maksuttomana, mutta ammattikorkeakoulut voivat kerätä maksuja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon osallistuvilta EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Maksukokeilu on voimassa vuoden 2014 loppuun.
Jatkossa opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Uuden lain mukaan ammattikorkeakoulu voi järjestää maahanmuuttajille ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Koulutuksen tulee olla maksutonta.
Ammattikorkeakoulututkinnot ovat uuden lain mukaan korkeakoulututkintoja. Tutkinnot antavat siten kelpoisuuden sellaiseen tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/12/vuodenvaihteen_muutoksia.html?lang=fi