Uusi ammattikoulutusuudistus voimaan

 

Ammattikoulutusuudistuksen myötä ammattiin opiskelevat saavat enemmän ja parempaa opetusta. Uudistukseen sisältyy myös erityisten aikuiskoulutuslinjojen perustaminen, eli koulutusohjelmista on jatkossa tarjolla erilliset nuoriso- ja aikuislinjat. Lisäksi mahdollisuudet suorittaa lukio samanaikaisesti ammattikoulutuksen kanssa paranevat.

Myös ammattikoulutuksen pääsyvaatimukset uudistuvat: vastaisuudessa hakijalta edellytetään, että hänen peruskoulun 9. tai 10. luokan loppukokeessa tai vastaavassa kokeessa tanskan kielestä ja matematiikassa saamiensa arvosanojen keskiarvo on vähintään 02 (vastaa ECTS-arvosanaa E). Vaihtoehtoisesti opiskelupaikan voi saada, jos on solminut työpaikan kanssa harjoittelusopimuksen.

Lisätietoa uudistetusta ammattikoulutuksesta (tanskaksi)