Uusi ammattiopettajakoulutus

 
Ammattiopettajia valmistuu yhä vähemmän, ja epäpätevien opettajien osuus lukiokoulujen ammattikoulutusohjelmissa kasvaa. Siksi Ruotsin hallitus on antanut opettajankoulutuksesta selvitystä tekevälle työryhmälle lisätehtäväksi tarkastaa ammattiopettajakoulutuksen nykytilannetta. Lisäksi hallitus teettää uuden selvityksen, joka tarkastelee tulevien ammattiopettajien pätevyysvaatimuksia.
www.regeringen.se/sb/d/10007/a/103574