Uusi ammattiopettajille suunnattu pedagoginen opettajankoulutus alkaa elokuussa

 

15.1.2010 alkaen ammattioppilaitoksiin palkattavilla opettajilla on oltava pedagoginen pätevyys, joka vastaa vähintään opetusalan alempaa korkeakoulututkintoa. Uusi ammattipedagogiikan koulutusohjelma on laajuudeltaan 60 ECTS-opintopistettä, mikä vastaa vuoden kokopäiväopintoja. Koulutusohjelmassa teoria ja käytäntö kulkevat rinta rinnan. Elokuussa 2010 käynnistyvän koulutuksen järjestää kansallinen ammattipedagogiikan keskus (NCE) yhdessä VIA University Collegen kanssa.

Lue lisää (tanskaksi): Uvm.dk