Uusi budjetti sisältää koulutusleikkauksia

Lisää rahaa luvassa mm. terveydenhuoltoon ja poliisille.
Tanskan hallitus on sopinut vuoden 2016 budjetista Tanskan kansanpuolueen, liberaalin allianssin ja konservatiivisen kansanpuolueen kanssa. Uuden budjetin myötä autojen rekisteröintimaksu halpenee, kiinteistövero jäädytetään nimellisesti vuodeksi 2016, terveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa kehitetään, kiinteistönomistajille suunnataan veronkevennyksiä ja poliisi saa lisää varoja.

 
Lukuisten uusien toimenpiteiden rahoittamiseksi hallitus leikkaa muun muassa koulutuksesta ja tutkimuksesta. Kaikkien koulutusohjelmien on säästettävä 2 % vuodessa, sillä koulutuksesta on päätetty leikata 8,7 miljardia kruunua vuoden 2019 loppuun mennessä. Säästötoimien seurauksena yliopistojen on säästettävä 1,8 miljardia kruunua, ja ammattikorkeakoulujen 1,5 miljardia. Nuorisoasteen ammattikoulutukseen kohdistuvat 1,6 miljardin ja lukioihin 2,4 miljardin kruunun säästöt aikavälillä 2016–2019. Toiminnan määrään perustuvaa rahoitusosuutta karsitaan etäopetuksen osalta jo vuodesta 2016 alkaen, ja vuodesta 2017 kaikkien oppilaitosten toiminnan määrään perustuvaa rahoitusta leikataan.
Yliopistot joutuvat säästämään sekä opetuksesta että tutkimuksesta. Vuosittaisen kahden prosentin säästötavoitteen lisäksi vapaasta tutkimuksesta ja innovoinnista leikataan 800 miljoonaa kruunua vuosittain. Leikkausvaatimusten, taannoisen opintojen lyhentämiseen tähtäävän uudistuksen sekä aloituspaikkojen vähentämisen yhteisvaikutuksen vuoksi monet yliopistot ennustavatkin joutuvansa irtisanomaan henkilöstöä ja lakkauttamaan koulutusohjelmia. Leikkausten seurauksena Tanskan vapaan tutkimuksen neuvosto on perunut jo myönnettyjä liikkuvuusstipendejä ja yksittäisiä post doc -stipendejä eikä myöskään rahoita vuoden 2016 Sapere Aude - huippututkijapalkintoa. 
Lisää aiheesta (tanskaksi):