Uusi fäärin kielen koulutus maahanmuuttajille

 

Pääsyvaatimuksena on lukio tai vastaavat opinnot. Koulutus on suunnattu etupäässä aikuisille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai muun koulutuksen ja jotka kaipaavat haastavampaa kielikoulututusta kuin kaikille avoimet fäärin kielen alkeiskurssit.  Koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat fäärin kieleen ja sen käyttöön. Koulutukseen sisältyy kevätlukukaudella joka toinen viikko järjestettäviä workshopeja sekä etäopiskelua. Kurssin järjestää yliopiston fäärin kielen ja kirjallisuuden osasto ja opettajana toimii filosofian tohtori, lingvistiikan lehtori Hjalmar P. Petersen.

Lisätietoa kurssista fäärin kielellä  ja englanniksi.