Uusi julkaisu elinikäisen ohjauksen politiikasta ja järjestelmistä

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) on julkistanut elinikäisen ohjauksen politiikan ja järjestelmien uudet eurooppalaiset suuntaviivat.

 
Ohjeistuksen tavoitteena on antaa koulutus- ja työmarkkinasektorin päättäjille välineitä, joiden avulla he voivat kehittää elinikäisen ohjauksen politiikkaa ja suurelle yleisölle sekä eri yhteiskunnallisille ryhmille suunnattuja ohjauspalveluita.
 
Suuntaviivoihin sisältyy teemoja, jotka ovat yhteisiä kaikille sektoreille ja palveluille: strateginen johtaminen, saatavuus, rahoitus, tieto- ja viestintätekniikka, urataidot ja uratieto, laadunvarmistus sekä ohjaajien koulutus ja pätevyys. Lisäksi ohjeistus tarjoaa erityisiä välineitä eri kohderyhmille suunnattujen ohjauspalveluiden kehittämiseen.
 
Linkki julkaisuun The Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance: A Reference Framework for the EU and for the Commission