Uusi julkaisu: urataidot ja ohjaus pohjoismaisesta näkökulmasta

 

Julkaisussa käsitellään ”urataitojen” käsitettä pohjoismaisessa konteksissa ja osana elinikäistä ohjausta. Julkaisussa on esimerkkejä siitä, miten urataidot nähdään Pohjoismaissa sekä ohjausalan ammattilaisille ja päättäjille suunnattuja suosituksia. 

Julkaisun tarkoituksena on vahvistaa yhteistä pohjoismaista ymmärrystä urataidoista. Sen kohderyhmänä ovat mm. ammatinvalinta- ja uraohjaajat, opettajat, tutkijat, organisaatioiden johtajat ja päättäjät.  

Julkaisu perustuu hankkeeseen, jonka toteuttivat Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELPGN) pohjoismainen ryhmä sekä NVL-verkosto. Julkaisun on laatinut Århusin yliopistossa työskentelevä Rie Thomsen

Julkaisu on saatavilla tanskaksi ja englanniksi. 

Lue julkaisu tanskaksi

Lue julkaisu englanniksi