Uusi julkisen alan innovaatiokeskus

Tanskan hallitus on päättänyt perustaa julkisen alan innovaatiokeskuksen yhdessä ammattiliittojen keskusjärjestöjen sekä kunta- ja aluehallinnon liittojen kanssa. Keskuksen tehtävänä on kerätä tietoa kaikesta julkisella sektorilla tehtävästä innovaatiotoiminnasta ja tiedottaa siitä sekä innoittaa kuntien, aluehallinnon ja valtion työntekijöitä oppimaan toisiltaan entistä enemmän.

 
NVL: 10/2013 NVL Uutisia

Esimerkkejä keskuksen toimialaan kuuluvista aiheista ovat mm. luottamukseen perustuva johtaminen, työntekijälähtöinen innovaatiotoiminta, hyvinvointiteknologia, kansalaisten osallistaminen ja uudet työn organisoinnin tavat. Keskus tulee keräämään ja levittämään tietoa kaikilta julkisen sektorin osa-alueilta. Julkisen alan innovaatiokeskus sisältyy hallituksen ja kunta- ja aluehallinnon tekemään sopimukseen kuntien ja alueiden vuoden 2014 talousraameista. Keskuksen toimintaan on kolmeksi vuodeksi (2014 – 2016) varattu yhteensä 28 miljoonaa kruunua. Fyysisesti keskus tullaan sijoittamaan aluehallinnon tutkimuskeskus KORA:n yhteyteen, ja se raportoi toiminnastaan perustajayhteisöilleen.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Oim.dk ja Kora.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk