Uusi kansallinen strategia kunniakonfliktien estämiseksi

 

Lasten ja nuorten asioista vastaava ministeriö on osallistunut strategian laatimiseen ja toteuttaa osan sen sisällöstä. Toimenpiteisiin kuuluu mm. tiedottamis- ja ohjausstrategioita, neuvonnan organisointia  viranomaistasolla, kunniakonfliktiaiheen sisällyttäminen moniin korkeakoulutusohjelmiin,  opinto-ohjaajille tarjottava täydennyskoulutus, aiheesta tehtävään tutkimukseen panostaminen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen.

Faktalehtinen konkreettisista toimenpiteistä (tanskankielinen): PDF 
Koko strategia (tanskaksi): PDF