Uusi kansansivistyspoliittinen asiakirja: Kansansivistyksen valinnat ja tahto

 

Asiakirjassa käsitellään  Ruotsin kansansivistyskentän tulevaisuudennäkymiin liittyvää viittä pääprioriteettia:
- Sivistys & laajempi näkökulma
- Saatavuus & osallisuus
- Kansalainen & kansalaisyhteiskunta
- Työelämä &  elinikäinen oppiminen
- Kulttuuri & luovuus

Tärkeä osa tätä kansansivistyspoliittista asiakirjaa on se, että vapaa sivistystyö nostetaan esiin yhteiskunnallisena sektorina ja yhtenäisenä yhteiskuntavoimana sekä pyritään antamaan paikkaansapitävä ja ajanmukainen kuva siitä, miten kansansivistystehtävää tulkitaan vapaan sivistystyön kentällä 2010-luvulla. Asiakirja tulee toimimaan pohjana eri tasojen päättäjien käymälle keskustelulle. 

Lue aiheesta lisää (ruotsiksi): www.folkbildning.se/Vagval/