Uusi kansansivistystä koskeva lakiesitys hyväksyttiin

 

Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt uuden kansansivistystyötä koskevan lakiesityksen. Esityksessä painotetaan vapaan sivistystyön vastuuta moninaisuus- ja tasa-arvoasioissa. Ruotsidemokraatit oli ainoa puolue, joka äänesti esitystä vastaan.

Uuden lakiesityksen myötä Ruotsin valtiollisella kansansivistyspolitiikalla on nyt selkeä tavoite. Tämä tarkoittaa, että valtion kansansivistyspolitiikkaan liittyvät pyrkimykset selkiytyvät ja että vapaalla sivistystyöllä on laajempi kohderyhmä kuin aikuiskoulutuksella, johon vapaa sivistystyö aiemmin sisältyi.

- Valtiopäivät on ensimmäistä kertaa historiassa määritellyt kansansivistyspolitiikalle päämäärän. Tämä on selkeä viesti sivistysliittojen ja kansanopistojen painoarvosta ja merkityksestä. Se on vain yksi niistä syistä, joiden vuoksi Ruotsin kansansivistysväellä on mielestäni syytä röyhistää hieman rintaansa valtiopäivien keskiviikkoisen päätöksen jälkeen, totesi kansansivistysasioista vastaava ministeri Maria Arnholm.