Uusi kirja aikuisten oppimisprosesseista ilmestynyt

 

Kirjassa kuvataan aikuisopiskelijoita, heidän edellytyksiään ja motivaatiotaan osallistua koulutukseen sitä tarvitessaan. Siinä ruoditaan oppimisen perusolemusta, aikuisten motivaatiota ja ristiriitaista suhtautumista oppimiseen. Lisäksi kirja kertoo, miten voidaan edistää opitun siirtämistä konkreettiseen käyttötilanteeseen. Tässä tehtävässä opettajan aikuispedagogiset taidot ovat ratkaisevassa asemassa Kirjan kirjoittaja on Bjarne Wahlgren, aikuiskasvatustieteen professori ja Tanskan kansallisen osaamisen kehittämiskeskuksen (NCK) johtaja.

Wahlgren (2010). Voksnes læreprocesser – Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. Akademisk Forlag. Lisätietoa (tanskaksi): www.akademisk.dk