Uusi korkeakouludiplomi houkuttelee työelämässä olevia korkeakoulutukseen

 

Opetusministeriön käynnistämän koulutuskokeilun ensimmäiset tulokset osoittavat, että koulutukseen hakeutuneista noin puolella oli jo korkeakoulututkinto. Opiskelijoilla oli myös usein työkokemusta, jolloin diplomikoulutus toimii heille lähinnä täydennyskoulutuksena. Kaiken kaikkiaan koulutukseen hakeutui hyvin heterogeeninen joukko erilaisine koulutustarpeineen.

Korkeakouludiplomikoulutus alkoi viime syksynä kokeiluhankkeena Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) ainoana korkeakouluna Suomessa. Kokeilun tarkoituksena on selvittää nykyisiä korkeakoulututkintoja suppeampien koulutusten käyttökelpoisuutta työelämän ja opiskelijoiden kannalta. Kokeiluun liittyy seuranta- ja arviointitutkimus, jonka tekee Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Sen väliraportti julkistetaan tänään. Tarkemmat tiedot korkeakouludiplomista löytyvät tiedotteen lopusta.

Lue lisää

Lähde: Jyväskylän Yliopisto