Uusi kotoutumislaki voimaan - Suomeen muuton alkuvaiheen ohjausta parannetaan

 

Uuden lain mukaan Suomeen muuttavalla on mahdollisuus kotoutumispalveluihin ja -neuvontaan. Oleskeluluvan myöntämisen tai oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä jokaiselle jaetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä sekä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista.
Uuden kotoutumislain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa viime vuosina tapahtuneisiin muutoksiin. Aikaisemmin lain lähtökohtana olivat pakolaisina tai paluumuuttajina Suomeen saapuvat henkilöt, mutta nykyisin Suomeen muutetaan monista eri syistä ja uudessa kotoutumislaissa huomioidaan kaikenikäiset ja -taustaiset muuttajat.

Lähde: Intermin.fi