Uusi koulutuksen kansainvälistämisneuvosto

 
Opetusministeri Bertel Haarder on päättänyt nimittää uuden koulutuksen kansainvälistämisneuvoston. Neuvoston tehtävänä on neuvoa ministeriä koulutuksen kansainvälistämiseen liittyvissä asioissa. Tanskan koulutussektorin kansainvälistymistä halutaan edistää, jotta opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet opiskella ulkomailla. Kansainvälistyminen on osa laajempaa panostusta tanskalaisen koulutuksen markkinointiin.
Lisätietoa tanskaksi (ks. linkit alla)