Uusi laki aikuisten oppimisesta?

 
- Radikaalein ehdotuksemme on uusi laki, joka sääntelisi yhtenäisemmin formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolista vapaaehtoista, ei-kaupallista koulutusta. Lisäksi ehdotamme lisää aluetason vastuuta tämäntyyppiseen koulutukseen, työryhmän puheenjohtaja Audun Tron kertoo.
Työryhmän mukaan sivistysliitot ovat yksi monista koulutusalan toimijoista, jotka edesauttavat työelämän ja yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamista valtiollisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Sivistysliittojen vahvin puoli on, että ne tarjoavat avoimen ja helposti lähestyttävän oppimisympäristön. Liittojen mahdollisuus toimia aktiivisesti ja näkyvästi yhteiskunnan eri osa-alueilla edellyttää kuitenkin parempaa yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Julkisen sektorin on annettava sivistysliitoille toimintamahdollisuuksia, ja liittojen on itse tartuttava tilaisuuteen. Työryhmän mielestä sivistysliittojen on myös löydettävä uusia keinoja tehtävien ja vastuualueiden selventämiseksi, jotta ne pystyisivät sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin ja olemaan jatkossakin tärkeä toimija.
Koko raportti (pdf)