Uusi laki aikuisten oppimisesta

 
Norjan opetusministeriö haluaa kumota lain ja korvata sen uudella lailla, jolla säädettäisiin formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolisesta oppimisesta. Lakiesitys jätettiin 12. tammikuuta ja se on nyt lausuntokierroksella 23. helmikuuta asti. Lailla on tarkoitus säädellä opintokeskuksia, riippumattomia etäoppilaitoksia ja joitakin yksityiskouluja. Toistaiseksi opetusministeriön ehdotus lain nimeksi on ”Laki formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolisesta oppimisesta”. Ministeriön mukaan uusi laki antaa opintokeskuksien ja etäoppilaitosten toiminnalle paremmat puitteet. Lisäksi se selkeyttää formaalin järjestelmän ulkopuolisten oppilaitosten asemaa sekä viranomaisten että palvelujen käyttäjien kannalta.
Linkki lakiehdotukseen (pdf)