Uusi laki tuo aikuisopiskelijoille oikeuden aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen

 
Islannissa hyväksytyssä uudessa laissa säädetään, että opetusministeriö määrittelee, kuinka erilaiset koulutukset ja tutkinnot tulee luokitella osaamistavoitteiden mukaisesti. Laissa säädetään myös, että toisen asteen koulutukseen hyväksytyllä aikuisopiskelijalla on oikeus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen opetusministeriön laatiman säännöstön mukaisesti. Lain taustalla on Islannin päätös luoda kansallinen tutkintojen viitekehys, joka on vertailukelpoinen eurooppalaisen viitekehyksen (European Qualifications Framework) kanssa. Toinen tärkeä päämäärä on järjestelmän luominen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen. Osaamiskartoituksilla ja opintojen hyväksilukemisella aikuisten opiskeluaikoja pystytään lyhentämään.
www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/