Uusi laki voimaan

 

1. lokakuuta 2010 voimaan astuneessa uudeessa laissa aikuisten oppiminen määritellään seuraavasti: ”kaikki oppimisen ja ohjauksen muodot ja toimenpiteet, jotka on suunnattu vain vähän formaalia koulutusta saaneiden aikuisten tarpeisiin ja jotka eivät kuulu toisen asteen koulutusta tai korkeakoulu- ja yliopistokoulutusta koskevan lainsäädännön alaisuuteen.”
Aamupäivällä konferenssissa kuultiin esityksiä lain käyttöönotosta ja yhteistyöstä, jota elinikäisen oppimisen keskukset tekevät toisen asteen oppilaitosten kanssa. Iltapäivällä osallistujat jaettiin neljään työpajaan. Työelämän koulutuskeskus FA:n työntekijät käsittelivät työpajassaan FA:n kohderyhmän koulutustarpeita sekä yksilöiden, yritysten että instituutioiden näkökulmista. Onnistuneeseen konferenssiin osallistui noin sata ihmistä.

Lisätietoa: lakiteksti (islanniksi) www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/