Uusi päätös aikuisten alueellistetusta ammattikoulutuksesta

Hallitus on päättänyt uudesta asetuksesta, jolla säädetään aikuisten alueellistetun ammattikoulutuksen (regionalt yrkesvux) valtionosuuksista.

 

Asetus tulee voimaan 1.1.2017. Uuden asetuksen myötä kuntien on haettava valtionosuuksia yhdessä, vähintään kolmen kunnan ryhmissä. Tavoitteena on, että aikuisten toisen asteen ammattikoulutus vastaisi entistä paremmin työmarkkinoiden alueellisiin ja paikallisiin osaamistarpeisiin. Lisäksi asetuksella halutaan vahvistaa alueellista yhteistyötä. Kouluasioista vastaava virasto Skolverket saa tehtäväkseen laatia valtionosuuksien jakomallin. Virasto tulee myös keskustelemaan toisen asteen ammattikoulutuksen kansallisten koulutusohjelmaneuvostojen kanssa siitä, mitä kurssikokonaisuuksia eri ammattialoilla pidetään tarpeellisina oikeanlaisen osaamisen saavuttamiseksi. Osa opiskelupaikoista myönnetään alueille, jotka tarjoavat aikuiskoulutusta rinnakkain ruotsia maahanmuuttajille -koulutuksen tai perustason ruotsi toisena kielenä -opetuksen kanssa. Vuonna 2017 alueellisen yrkesvux-koulutusjärjestelmän piiriin kuuluu lähes 22 000 opiskelupaikkaa. 

Lue lisää