Uusi panostus oppimiskeskuksiin

Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

 

Hallitus ehdottaa, että vuonna 2018 käytettäisiin 50 miljoonaa kruunua oppimiskeskusten perustamiseen ja kehittämiseen. Jatkossa keskuksiin käytettäisiin 70 miljoonaa kruunua vuodessa. Ehdotus perustuu vasemmistopuolueen kanssa solmittuun budjettiesitystä koskevaan sopimukseen.

Hallituksen näkemyksen mukaan koulutusta tulee voida tarjota nykyistä useammin kotipaikkakunnan läheltä. Oppimiskeskusten perustamisella pyritään siihen, että yhä useammalle opiskelijalle on tarjolla koulutusta ja tukea hyvin varustetuissa tiloissa, joissa on myös etäopiskelun mahdollistava teknologia. Hallituksen mukaan oppimiskeskuksista tulee avoimia oppimisympäristöjä, joissa eri koulutuksenjärjestäjät voivat tarjota eritasoista aikuiskoulutusta toisen asteen opinnoista korkeakoulu- ja yliopistokursseihin.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)