Uusi pikaväylä maahan muuttaville opettajille ja lastentarhanopettajille

Ruotsin hallitus on keskustellut työelämäosapuolten kanssa nopeampien työllistymisväylien luomisesta maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille, joilla on Ruotsissa tarvittava koulutus tai ammattikokemusta.

 
Nyt työelämäosapuolet ja viranomaiset lanseeraavat yhdessä opettajille suunnatun pikaväylän.
Kyseessä on neljäs julkistettu pikaväylä. Ennestään pikaväyliä on olemassa kokeille, teurastajille ja lihanleikkaajille sekä joissakin terveys- ja sairaanhoitoalan säännellyissä ammateissa toimiville. Lisää pikaväyliä on suunnitteilla.
Ruotsiin muualta muuttaville opettajille suunnatun pikaväylän myötä työnvälitysviranomaiset voivat käyttää eri toimenpiteitä rinnakkain siten, että esimerkiksi työharjoittelu yhdistetään ammatillisesti suuntautuneeseen ruotsinopetukseen ja täydentäviin opintoihin. Jotkin koulutuksen osista aiotaan tarjota arabiankielisinä, jotta matka opettajan työhön nopeutuisi.
Opettajille ja lastentarhanopettajille tarjottavan pikaväylän taustana on, että ne kuuluvat niihin ammatteihin, joissa vastavalmistuneista on työnantajien mukaan suurin pula. Myös työnvälitysviranomaiset katsovat, että opettajien tarve tulee olemaan lähivuosina suuri ja että nykytilanteen valossa on tärkeää hyödyntää ulkomailta tulevien opettajien osaamista ja saattaa heidät yhteen henkilöstöä tarvitsevien työnantajien kanssa. 
Lue lisää (ruotsiksi)