Uusi pohjoismainen verkkosivusto maahanmuuttajien kotouttamisesta

Uusi sivusto on suunnattu kotouttamisen parissa työskenteleville. Se tarjoaa uutta osaamista ja inspiraatiota uusien työtapojen omaksumiseen.

 

– Toivomme, että uusi sivusto on hyödyksi kaikille, jotka tekevät kotouttamistyötä Pohjoismaissa. Sivustolla kerrotaan, mitä pakolaiset ja maahanmuuttajat itse pitävät tärkeänä, esitellään esimerkkejä, joista voi oppia, sekä esitetään tiivistetysti tutkimustietoa. Pohjoismaiden välinen kokemusten vaihto voi antaa meille paljon, toteaa pohjoismaista kotoutushanketta vetävä Kristin Marklund.

Verkkosivustolta löytyy kotoutumiseen liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa, uutisia ja konferensseja sekä tietoa siitä, mitkä toimijat kussakin pohjoismaassa tekevät kotoutumistyötä. Myös pakolaiset pääsevät ääneen kertomaan, mitkä asiat he ovat kokeneet tärkeimmiksi yhteiskunnallisen osallisuuden ja huomioiduksi tulemisen kokemuksen kannalta.  Lisäksi varaamme vieraileville kirjoittajille palstatilaa, jossa kotoutumistutkijat ja kotoutumiseen liittyvää käytännön työtä tekevät jakavat osaamistaan.

Sivustolle