Uusi pohjoismainen yhteistyöohjelma

 

Pohjoismainen koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) on tehnyt päätöksen vuonna 2015 käynnistettävästä uudesta yhteistyöohjelmasta, jonka otsikkona on Koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja relevanssi”.

Ohjelman tarkoituksena on helpottaa Pohjoismaiden ja Färsaarten, Grönlannin sekä Ahvenanmaan politiikan asialistoilta kumpuavan yhteistyön tarkentamista ja kohdistamista. Ohjelmassa käsitellään aiheita, joihin ministerit haluavat erityisesti kiinnittää huomiota.

Pohjoismainen koulutusyhteistyö kattaa koko skaalan päiväkodista peruskouluun, nuorisoasteen koulutukseen, aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön sekä korkeakoulutukseen. Tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus oppia ja kehittyä koko elämänsä ajan. Yhteistyöohjelmien tehtävänä on helpottaa siirtymistä koulutuksesta toiseen ja koulutuksesta työelämään; edistää uusien koulutus- ja oppimismenetelmien kehittämistä ja käyttöä esimerkiksi vahvistamalla yrittäjyyden, luovuuden, innovoinnin ja digitalisaation roolia; sekä parantaa lasten, nuorten ja aikuisten perustaitoja. MR-U:n visio pohjoismaisesta koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä on, että Pohjola voi myös tulevaisuudessa kuulua kärkikaartiin osaamisen ja hyvinvoinnin alueella.