Uusi toisen asteen koulutus erityisnuorille

 

Erityisopetusta tarvitsevilla nuorilla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakeutua heitä varten suunniteltuun toisen asteen koulutukseen, joka järjestetään Kambsdalin toisen asteen oppilaitoksessa.

Räätälöidyn koulutusohjelman kesto on neljä vuotta, ja sen aikana oppilaitos toimii tiiviissä yhteistyössä erityisnuorten tukitoimista vastaavien sosiaaliviranomaisten kanssa. Koulutukseen otetaan kahdeksan oppilasta, ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Päätavoitteena on kehittää oppilaan sosiaalista, henkilökohtaista ja tiedollista oppimista hänelle sopivalla tasolla, jotta hän suoriutuu arjessa ja saa tiedollisia ja käytännöllisiä haasteita, jotka on sopeutettu hänen erityistarpeisiinsa. Uusi koulutus perustuu OCN-järjestelmän (Open College Network) periaatteisiin. Koulutusohjelma sisältyy myös erityisnuorten osallistavaa koulutusta käsittelevään uuteen mietintöön, joka luovutettiin sekä sosiaali- että opetusministerille 30. tammikuuta 2015.

Linkki mietintöön (fäärin kielellä)

Kuuntele haastattelu, jossa kaksi Kambsdalin toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajaa kertoo uudesta koulutuksesta (fäärin kielellä)