Uusi tutkimusasioiden neuvoa-antava elin nimitetty

 
Kouluministeri Jan Björklundista odotetaan tulevan kansanpuolueen uusi puoluejohtaja. Lisäksi hallitus on nimittänyt uuden neuvoa-antavan elimen (forskningsberedning) jota johtaa koulutus- ja tutkimusministeri Lars Leijonborg. Forskningsberedning neuvoo hallitusta tutkimusasioissa. Sen jäseninä on eri tutkimusalojen ja elinkeinoelämän edustajia.