Uusi vapaakoulujen tietokeskus avattu

 

Keskuksen tehtävänä on säilyttää ja voimistaa vapaakoulujen ja vapaan sivistystyön perinnettä. Tarkoituksena on luoda systemaattista, tosiasioihin perustuvaa tietoa vapaiden oppilaitosten pedagogisista käytänteistä ja toiminnasta, dokumentoida tätä tietoa ja välittää sitä eteenpäin. Keskuksen kotisivuilla kerrotaan vapaakouluista, alan tuoreista tutkimustuloksista ja ajankohtaisista asioista. Parhaillaan käynnissä on esimerkiksi kehityshanke yhdessäolon merkityksestä kansanopistoille, jonka keskus toteuttaa yhdessä Tanskan kansanopistoyhdistyksen kanssa.  

Lisää tietoa tietokeskuksen verkkosivuilta (tanskaksi): www.videnomfrieskoler.dk/forside