Uusi yksityiskoululaki tuo lisää opiskelumahdollisuuksia aikuisille

 
Ennen 1.1.1978 syntyneillä aikuisilla, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on oikeus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Opetusministeriö ehdottaa, että myös yksityiskoululain nojalla toimivat toisen asteen oppilaitokset voisivat hyväksyä oppilaiksi aikuisia, joilta tällainen tutkinto puuttuu. Laki antaisi erityistapauksissa opiskelumahdollisuuden myös niille aikuisille, jotka eivät automaattisesti ole oikeutettuja toisen asteen opintoihin. Tätä mahdollisuutta voitaisiin soveltaa esimerkiksi tiettyihin maatalouden ja hoitoalan koulutusohjelmiin, joiden tuomaa täsmäosaamista tarvitaan yhteiskunnassa erityisen kipeästi.
Lisätietoa norjaksi (pdf)