Uusi yksivuotinen nuoriso- ja aikuisopetuksen koulutusohjelma

 
Joustava koulutusohjelma antaa opiskelijoille pätevyyden harjoittaa ja kehittää opetusta ja muuta nuoriso- ja aikuiskasvatuksellista toimintaa. Koulutus on suunnattu henkilölle, joilla on lyhyt muodollinen koulutus ja jotka opettavat nuoria ja aikuisia sellaisissa koulutusmuodoissa, joissa opettaville ei ole omaa opettajankoulutusta. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorten työpajat sekä aikuiskasvatus ja vapaa sivistystyö, jota tehdään liikunnan, vapaa-ajan ja kulttuurin parissa sekä kotoutus- ja työllistämistoimien puitteissa.
Aiheesta enemmän