Uusi yksivuotinen nuoriso- ja aikuispedagogiikan koulutus

 
Koulutusohjelma antaa opiskelijoille valmiuksia toimia opettajana eri aloilla, kuten ammatti- ja työvoimakoulutuksessa, vapaan sivistystyön piirissä, ammattiyhdistyksissä tai harrastus- ja kulttuuritoiminnassa.  
Koulutusohjelmalla on laaja kohderyhmä: opiskelijaksi sopii vaikka autonasentaja, joka haluaa opettaa ammattioppilaitoksessa, tai taiteilija, joka voisi opettaa kansalais- tai työväenopistossa. Nuoriso- ja aikuispedagogiikan koulutusohjelma on lajissaan ensimmäisenä käynyt läpi akkreditointiprosessin, jossa VIA on kuvaillut koulutuksen tarpeen ja suunnitellut koulutusohjelman. Koulutus on joustava siinä mielessä, että opiskelija voi valita useista eri moduuleista haluamansa tai yhdistää tutkintoonsa moduuleja muista samantasoisista koulutusohjelmista, kuten johtamistaidon tai retkeilyohjaajan tutkinnosta.
Lisätietoa (tanskaksi): www2.viauc.dk/Efteruddannelse/Sider/aktiviteter.aspx?DirectionID=142