Uusia kotouttamistoimia

 
Maakunnan budjetissa on tänä vuonna varattu 800 000 euroa kotoutumisen edistämiseen. Osa rahoista käytetään ruotsin kielen tukemiseen päivähoidossa ja peruskoulussa sekä kansalaisopiston järjestämään kielenopetukseen.
1. tammikuuta voimaan astuneen kotoutumislain mukaan kuntien on laadittava kotouttamisohjelma, mutta toistaiseksi vain harvat kunnat ovat aloittaneet ohjelman valmistelun.