Uusia opettajien täydennyskoulutusohjelmia Färsaarilla

 
Tämä opettajille suunnattu täydennyskoulutusohjelma on 60 ECTS-opintopisteen laajuinen ja koostuu kuudesta erillisestä moduulista. Tarkoituksena on, että osallistujat opiskelevat osa-aikaisesti kolme vuotta suorittaen yhden moduulin lukukaudessa. Koulutus painottuu tutkimustietoon, ja siihen sisältyy luku- ja kirjoitustaitoon liittyviä teorioita, lukivaikeuksia, erityispedagogiikkaa ja psykologiaa.
Koulutusohjelmalle on todellinen tarve, sillä sen tavoitteena on antaa opettajille pätevää ohjausta erityisoppilaiden kohtaamiseen: esim. lasten, nuorten ja aikuisten joilla on lukivaikeuksia ja muita oppimisvaikeuksia. Useimmissa färsaarelaisissa oppilaitoksissa on pulaa opettajista, joilla on tällaista erityisosaamista.
Ministerin aloitteesta Färsaarilla on myös aloitettu lyhyt dysleksia-aiheinen koulutus 1. elokuuta. Kohderyhmänä ovat lukihäiriöisten aikuisten opettajat. Koulutuksen laajuus on 200 oppituntia, ja se toteutetaan yhteistyönä tanskalaisen Albertslundin aikuisoppilaitoksen kanssa. Osallistujat ovat ammattioppilaitosten ja lukioiden opettajia, jotka kohtaavat työssään lukihäiriöisiä aikuisia.
Opetusministeri toivoo, että nämä uudet koulutukset antavat opettajille huomattavasti paremmat tiedolliset ja pedagogiset valmiudet kehittää koko väestön lukutaitoa.