Uusia opiskelumahdollisuuksia nuorille ja aikuisille, joilla on erityistarpeita

Färsaarilla ei pitkään aikaan ollut juurikaan tarjolla erityisnuorille suunnattuja koulutusohjelmia.

 
Nyt käynnissä kuitenkin useita tutkintoon johtavia koulutuksia, joiden kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset joille tavallinen toisen asteen koulutus ei sovellu.
Toisen asteen koulutusohjelma “Serbreyt” on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityistarpeita. Koulutusohjelma alkoi kokeiluna Kambsdalin kauppaopistossa elokuussa 2015 ja laajenee nyt myös Torshavnissa ja Klaksvikissa sijaitseviin tekniikan alan oppilaitoksiin. Kaikille yhteisissä aineissa opetus suunnitellaan yksilöllisesti. Lisäksi opiskelija voi Torshavnissa valita joko automekaanikko-, puuseppä- tai vaatetusassistenttilinjan. Klaksvikissa vaihtoehtoina on puuseppä- ja kokkilinjat. Serbreyt-ohjelma on toteutettu yhteistyössä Färsaarten opetusministeriön ja sosiaaliministeriön kanssa. Vuonna 2016 Serbreytin aloituspaikkamäärä on melko pieni, eikä se riitä lähimainkaan kattamaan peruskoulun jälkeisen koulutuksen tarvetta tämän kohderyhmän osalta. Se on kuitenkin alku, ja koulutusalan toimijat toivovat, että ohjelmaa voidaan kehittää ja laajentaa pikkuhiljaa. Serbreyt perustuu OCN-järjestelmään (Open College Network), jossa kunkin oppilaan käytännön osaaminen tunnistetaan, kuvaillaan ja dokumentoidaan.
Lisää Serbreytistä (fäärin kielellä)
sekä tästä