Uusia opiskelumahdollisuuksia vammaisille

 

Kokeiluun kuuluu viisi eri koulutusohjelmaa, ja kustakin koulutuksesta aloitetaan ryhmä sekä syksyllä 2012 että syksyllä 2013. Kokeiluun osallistuvat koulutusohjelmat valittiin kiinnostuksensa ilmaisseiden koulutuksen järjestäjien joukosta. Hakemukset arvioitiin samoilla kriteereillä kuin muukin ammattikorkeakoulutus.

Lisää (ruotsiksi): Yhmyndigheten.se