Uusia panostuksia aikuisten ammattikoulutukseen

Hiljattain julkistetussa vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesityksessään Ruotsin hallitus jatkaa aikuisten ammattikoulutukseen suunnattuja panostuksiaan.

 

Tämä merkitsee lisäpaikkoja aikuisten toisen asteen ja korkea-asteen ammattikoulutukseen sekä korkeakouluihin. Aikuisten toisen asteen ammattikoulutuksiin (yrkesvux) ehdotetaan reilun 1,2 miljardin kruunun lisärahoitusta vuonna 2018, mikä vastaa 7750:tä aloituspaikkaa. Näin ollen kuntien järjestämässä toisen asteen aikuiskoulutuksessa tulee ensi vuonna olemaan yhteensä 31 500 koulutuspaikkaa. Aloituspaikkojen lisäämisen ohella hallitus ehdottaa, että ensi vuonna varataan 315 miljoonaa kruunua yrkesvuxin laadun parantamiseen ja koulutusohjelmavalikoiman laajennusedellytysten parantamiseen.

Hallituksen panostus toisen asteen jälkeiseen ammattikoulutukseen (yrkeshögskolan) puolestaan tuo 1100 uutta aloituspaikkaa vuodelle 2018. Lisäksi insinööripulaa pyritään rajoittamaan käyttämällä ensi vuonna 20 miljoonaa kruunua insinöörikoulutusten asteittaiseen laajentamiseen, jota jatketaan uusien lisävarojen turvin vuoteen 2023.
Hallitus pyrkii myös mahdollistamaan opiskelun yhä useammalle ja parantamaan opiskelijoiden taloudellista tilannetta korottamalla opintotuen opintorahaosuutta noin 300 kruunulla tukikuukautta kohden 1.7.2018 lähtien.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)