Uusia pedagogisia pätevyysvaatimuksia ammattiopettajille

 

Vastaisuudessa ammattiopettajilla tulee olla pedagoginen pätevyys, joka vastaa vähintään opetusalan alempaa korkeakoulututkintoa. Muutosta perustellaan sillä, että opettajien tehtävät muuttuvat yhä haasteellisemmiksi.

Lisätietoa (tanskaksi): Tanskan opetusministeriö