Uusin voimin koulutuksen arviointia toteuttamaan

 

Koulutuksen arviointineuvosto on riippumaton koulutuksen arvioinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on arvioida koulutusta ja oppimista esi- ja perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen piirissä. Neuvoston toimintaa valmistelee ja päätöksiä toimeenpanee sihteeristö, joka toimii Jyväskylän yliopiston erillisenä laitoksena.
Lisähaasteita uuden Koulutuksen arviointineuvoston toimintaan tuonee hallitusohjelmassa mainittu kansallisten arviointitoimijoiden yhdistyminen Koulutuksen arviointikeskukseksi.

Lähde: www.edev.fi/portal/uusi_neuvosto