Uutta osaamista tulevaisuuden hoitohenkilökunnalle

 

Tässä ainutlaatuisessa yhteistyöhankkeessa tiimityöskentelyä ja kehitysosaamista kuvataan ruotsalaisen hoitotyön ja hoitoalan koulutuksen ydinosaamisalueina. Tavoitteena on nostaa esiin näiden osaamisalueiden merkitystä hyvän ja turvallisen hoidon kehittämistyössä.
Hoitoalalla on jo pitkään tehty paljon tutkimusta. Uuden tiedon integroiminen arjessa tehtävään hoidon kehittämistyöhön edellyttää kuitenkin yhteistä osaamista. Raportti havainnollistaa tiimityöskentelyn ja kehittämisosaamisen sisältöä esittelemällä teoriapohjan lisäksi esimerkkejä erilaisista hoitotilanteista ja antaa myös ehdotuksia oppimistavoitteiksi.

Aiheesta lisää (ruotsiksi): Mynewsdesk.com