"Uutta tietoa pk-yrityksille – näin se tehdään paremmin"

 

Raportissa ehdotetaan mm. strategioita ja toimintasuunnitelmia, joiden avulla voidaan edistää tieteen toimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä tiedon jakamisen alalla ja tehostaa tiedon jakamista sekä tiedonhaun ja uuden tiedon hyväksikäytön oppimista ammattikoulutuksessa.

Raportti: PDF