Uutta tutkimustietoa ja kokemuksia aikuiskoulutuksesta

 

12. joulukuuta 2013 Tanskan kansallinen osaamisen kehittämiskeskus NCK järjesti vuosittaisen aikuiskoulutuksen kokeilu- ja kehittämiskonferenssinsa yhdessä Tanskan opetusministeriön, koulutuksen arviointilaitos EVAn sekä NVL:n kanssa. Konferenssissa tutkijat ja aikuiskouluttajat tapaavat ja vaihtavat kokemuksia sekä ajankohtaista tietoa aikuiskoulutusalalta.

 

Opetusministeri Christine Antorini valotti avauspuheessaan aikuiskoulutusalaan kohdistuvia poliittisia odotuksia ja alan kehitysnäkymiä. Konferenssissa käsiteltiin myös Tanskan aikuisväestön osaamistasoa tuoreimman PIAAC-tutkimuksen tulosten valossa sekä konkreettisia kokemuksia yrityksistä, joissa työntekijät ovat kehittäneet osaamistaan opiskelemalla ammattitutkinnon. Workshopeissa osallistujat keskustelivat muun muassa yksilöllisten osaamisarvioiden käyttämisestä ja kaksikielisistä aikuisopiskelijoista sekä yhteispohjoismaisesta hankkeesta, joka liittyy aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisen (AOT) käyttöön.

Lisätietoa ja esityksiä (tanskaksi ja englanniksi): Nck.au.dk