Validering af realkompetencer i Norden

– sammenhæng mellem mennesker og politik

 

Dette ’policy brief’ er udarbejdet af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) med henblik på at fremhævede resultater, der er opnået inden for validering i Norden, og samtidig pege på, hvilke yderligere tiltag der er nødvendige i arbejdet med at implementere Europarådets anbefalinger fra 2012. Anbefalingen er, at medlemslandene skal have et holistisk valideringssystem af høj kvalitet på plads i løbet af 2018.

Den viden, der ligger til grund for dette policy brief, er indsamlet af NVL’s Ekspertnetværk for validering. For mere information om det nordisk samarbejde om validering  besøg netværkets hjemmeside: www.nvl.org/validering

Policy briefet er oversat til følgende sprog: Engelsk, svensk, norsk, islandsk og finsk.