VIVE – et nyt Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

 

Centret blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Se mere og hent forskningsresultater og analyser