VOFO vil gi voksne grønn kunnskap

 

Kan kunnskap endre voksnes holdninger til bærekraftig utvikling? Gjennom et nytt nordisk prosjekt vil Voksenopplæringsforbundet bidra til å gi voksenlærere en grønn etterutdanning - og derfra skal kunnskapen strømme videre.

les mer