VOKSENPÆDAGOGISK FORUMS SEMINAR

Praksislæring er en af tidens teoretiske pædagogiske, og politiske trends. Men hvordan skal teorierne ved praksislæring forstås, og hvorfor bliver netop praksislæring set som relevant/adækvat svar på aktuelle uddannelses-/
læringsmæssige og uddannelsespolitiske udfordringer?

 

På seminaret går vi på udforskning i det praksisteoretiske landskab.

Vi inviterer forskere til at sætte fokus på nogle af de aktuelle trends og tendenser inden for voksenuddannel-sesdebatten. Herunder baggrunden for og potentielle konsekvenser, fordele og risici ved, at bevæge sig væk fra den formelle, i høj grad, offentligt finansierede måde at tænke VEU på mod praksislæring. Der sættes også fokus på, hvordan, hvornår og hvorfor begrebet om praksis optræder i pædagogisk og didaktisk tænkning.

Seminaret afsluttes med et fokus på, hvordan det vi har lært kan bruges aktivt i skabelse af næste års voksen-pædagogiske træf.