VPL Biennale järjestetään 19.–20. toukokuuta 2022 Islannissa

Konferenssin aiheena on yhteisen perustan luominen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle. Elinikäisen oppimisen alalla tarvitaan yhtenäisiä menettelytapoja.

 

Neljäs osaamisen tunnustamiseen liittyvä biennaali järjestetään Islannissa 19.–20. toukokuuta. Tällä kertaa pääteemana on osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli validointi eri yhteyksissä ja eri tavoin työelämässä sekä muussa elämässä.

Miten osaamisen tunnustaminen voidaan integroida elinikäistä oppimista tukevan politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen? Tätä kysymystä konferenssissa pohditaan.

Konferenssiesitysten aiheet ovat

  • osaamisen tunnustaminen ja talous
  • osaamisen tunnustaminen ja oppiminen/harjoittelu
  • osaamisen tunnustaminen ja sosiaalinen kestävyys
  • osaamisen tunnustaminen ja henkilökohtainen kehittyminen.

Osallistuminen

Biennaalin kohderyhmänä ovat poliittiset päättäjät, tutkijat, osaamisen tunnustamista tekevät sekä muut toimijat, jotka osallistuvat osaamisen tunnustamisen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tarkoituksena on jakaa tietoa, ideoita ja visioita osaamisen tunnustamisesta, oppia toistemme kokemuksista ja luoda elinkelpoisia ratkaisuja osaamisen tunnustamisen alalle.

Konferenssia emännöi islantilainen työelämän koulutuskeskus (FA), ja se järjestetään yhteistyössä NVL:n ja CEDEFOPin kanssa.

Ohjelma ja lisätietoa löytyy biennaalin kotisivuilta.