VUC-aikuiskoulutuskeskuksissa ennätysmäärä osallistujia vuonna 2011

 

Vuosikertomuksesta käy ilmi, että vaikka vuonna 2011 tapahtui suuria muutoksia, yli 100 000 henkilöä on osallistunut opetukseen. Opiskelijalukuvuosiksi muutettuna määrä on noussut 26 600:aan, mikä on korken luku sitten vuoden 2007. Tällä hetkellä tärkein kohderyhmä ovat nuoret ja nuoret aikuiset (16–24 vuotta). EVA-arviointilaitoksen ja Damvadin tekemien arviointien mukaan monet VUC-keskusten opiskelijat, etenkin  toisen asteen kaupallisen tutkinnon suorittaneet ,jatkavat opintojaan korkeakoulussa. VUC-keskusten tarjonnasta hyötyvät myös aikuiset, joilla on lyhyt pohjakoulutus: heille hyödyllisiä vaihtoehtoja ovat mm. valmistava aikuiskoulutus, yleissivistävät opinnot ja yksittäiset toisen asteen kaupalliseen tutkintoon kuuluvat aineet. Näin ollen VUC on tärkeä aikuiskoulutusalan toimija.

Raportti (tanskankielinen): http://ipaper.ipapercms.dk/VUC/VUCSekretariatet/VUCrsrapport2011/