VUC-keskuksissa kehitystä ja kasvua

 

VUC-aikuiskoulutuskeskukset ovat edelleen merkittävä toimija aikuiskasvatussektorilla.  Kohderyhmä on verrattain nuorta, eikä VUC-opiskelijoihin kuulu juurikaan yli 50-vuotiaita. (VUC-keskukset tarjoavat lähinnä yleissivistävää perusasteen ja toisen asteen koulutusta sekä aikuisten valmistavaa opetusta, suom. huom.) Nämä tiedot käyvät ilmi VUC-keskusten vuoden 2014 vuosiraportista, jossa kerrotaan muun muassa, että kursseille osallistujien lukumäärä on noussut 4,5 % vuodesta 2013. Kursseilla on ollut 120 000 osallistujaa, mikä vastaa 32 000:ta opiskelijavuotta. Suurin ikäryhmä on 20–24-vuotiaat, ja peräti 79 % osallistujista on alle 30-vuotiaita. VUC-keskuksissa opiskellaan eniten toisen asteen yleissivistävän HF-tutkinnon yksittäisiä aineita (45 %) sekä perusasteen opintoja (28 %). Raportin mukaan perusasteen aikuisopintojen suorittajista 49 % jatkaa ammattiopintoihin. VUC-keskukset tuottivat  yhteensä 142,5 miljoonan Tanskan kruunun ylijäämän, ja niiden oma pääoma nousi yhteensä miljardiin kruunuun.

Linkki vuosiraporttiin (tanskankielinen)