VUC-keskusten kehittämisessä keskitytään muunnettavissa ja sovellettavissa olevaan tietoon

Tanskan VUC-aikuiskoulutuskeskusten vuotuisessa tapaamisessa VUC-koulutuksen ydintehtävistä keskusteltiin kehitys- ja tulevaisuussuuntautuneesta näkökulmasta aikamme taloudelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset haasteet huomioiden.

 
Keskustelun lähtökohtana toimivat muun muassa VUC-koulutuksen vuosien 2016–2018 painopistealueet, jotka ovat 1) käytännönläheisyys, 2) moninaisuus ja kohderyhmät sekä 3) organisaatiot ja kulttuuri.
Ajankohtaisia viestejä kuultiin poliittiselta paneelilta ja oppilaitosten edustajista koostuvalta paneelilta. Puheenvuoroista ilmeni, että VUC-koulutuksella on tärkeä koulutuksellinen ja yhteiskuntataloudellinen tehtävä. VUC-koulutuksen haasteina puolestaan mainittiin taloudelliset leikkaukset, jatkuvasti moninaistuva kohderyhmä ja pedagogisen sekä didaktisen kehityksen tarve. Paneeleita seuraavissa workshopeissa käsiteltiin VUC-koulutusta koskevaa tuoretta tutkimusta. Erityisesti korostettiin sitä, että ensi vuonna toiminnassa tulee painottaa tutkimustiedon välittämistä ja soveltamista käytäntöön, mikä on VUC-keskusten ydintehtävä.